Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek awww.kofferbutik.com weboldalon Radics Erika(Üzemeltető) által való termékértékesítésre vonatkoznak, Radics Erika és a vásárlók közötti jogviszony részleteit határozzák meg. A www.kofferbutik.com weboldalon keresztül a jelen ászf-ben meghatározott feltételek mellett lehet vásárolni.

A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetőek vissza és nem hozzáférhetőek, magatartási kódex hatálya alá nem tartoznak. A szerződés nyelve magyar. A szolgáltatás csak Magyarországon érhető el.

Üzemeltetői adatok:

Üzemeltető: Radics Erika

A weboldalunk címe: https://kofferbutik.com.

Cím: 2750 Nagykőrös, Gulyás u. 10/a

Adószám: 72060038-1-33

Szerződés nyelve: magyar

Elérhetőség: kofferbutik@gmail.com

Telefon: 06 30 4763558

Tárhely szolgáltató: Tárhelypark Kft. 1122 Budapest Gaál J. út 24.

 

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról;
 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól;
 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott
dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

A honlap által nyújtott szolgáltatások:

 

Vásárlás a weboldalról

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Üzemeltető egyedi készítésű textil ajándéktárgyakat készít. A weboldalon nem csak a mindenkori készletnek megfelelő termékek vannak feltüntetve.

Fontos megjegyezni, hogy az itt értékesített termékek egyedi, kézzel gyártott termékek. Ezek alapján, amennyiben egyfajta termékből több is készül, úgy nincs garantálva, hogy azok teljes mértékben azonosak egymással, kicsi, nem feltűnő eltérés lehet két, azonos tervek alapján készített termék között. Emiatt a weboldalon szereplő fotón látható termék kismértékben, nem lényeges módon eltérhet a megrendelés teljesítése során a részedre megküldésre kerülő terméktől. Kérjük, hogy megrendelést ennek figyelembevételével küldd meg! A kismértékű eltérések nem jelentik a megrendelés  nem szerződésszerű teljesítését, emiatt szavatossági igényt, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet.

A megrendelés kézhezvételét 48 órán belül email-ben visszaigazoljuk a megrendelésben feltüntetett email címre küldött elektronikus levélben. Amennyiben a megrendelés során az email címét rosszul töltötte ki, úgy a megrendelést sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a vevőhöz, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Amennyiben a megrendelést valamilyen elháríthatatlan ok miatt nem tudjuk a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről a megrendelés visszaigazolását követően a lehető leghamarabb emailben értesítünk.

Amennyiben a vevő rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben és így a kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben az Üzemeltető a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül e-mailben értesíti az érintett vevőt erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a vevő megadja a helyes címet és kéri az ismételt kézbesítést, úgy erre a következő feltételek teljesülése esetén van lehetőség: a vevő a másodszori kézbesítés díját állja. Amennyiben a felszólításra a vevő 5 munkanapon belül nem reagál, vagy nem kéri az ismételt kézbesítést, vagy nem fizeti meg a fenti határidőben a szükséges összeget, úgy a szállítási költségek levonása után haladéktalanul, de legkésőbb a csomag visszaérkezését követő 30 napon belül visszaküldjük a már megfizetett vételárat a vevő részére. Ez esetben az Üzemeltető nem tartozik további teljesítési kötelezettséggel a vevő felé.

A megrendelés elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a www.kofferbutik.com  webcímen a Kapcsolati űrlapon, illetve emailben a kofferbutik@gmail.com címen.

A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nyelve a magyar.

A megrendeléseket a teljesítést, azaz a megrendelt termékek szállítási adatait tartalmazó bizonylatot a feladástól számított 30 napig tároljuk az esetleges panaszok intézése végett. A 30 nap elteltével a megrendeléseket és a bennük rögzített személyes adatokat töröljük a nyilvántartásunkból. Erre nézve lásd még az Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat.

 

 

 

Termékek ára, a vásárlás költségei

Az árak forintban értendők. A Szolgáltató az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: Áfa tv.) 188. §-ának (1)-(2) bekezdései szerint alanyi adómentes, így az árak ÁFÁ-t
nem tartalmaznak.
Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

A termékek árán kívül szállítási díjat kell még a vevőnek fizetnie. A szállítási díj magában foglalja a csomagolás- és a szállítási költséget. Üzemeltető a szállítónak való átadás határidejéért vállal felelősséget. A csomagszállítónak való átadás határideje, a rendelés értékének kiegyenlítését követő 8 munkanapon belül történik meg. A csomagszállítónak való átadást követően a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag -Logisztikai Kft vagy a Magyar Posta Zrt vagy a DPD Hungária Kft. saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül szállítja ki a küldeményt, ezért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

A megrendelt termékek árát bankon keresztüli utalással lehet kiegyenlíteni.

A megrendelt termékek árát és a szállítási költséget is tartalmazó számlát Üzemeltető a termékekkel együtt küldi meg a vevő részére.

 

Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig az áru az Üzemeltető tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelõzõen mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Üzemeltető irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

Az áru kifizetése banki előreutalással/befizetéssel történhet. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, ill. előre utalást kérjen.

Előre utalás esetén a Vásárló az esedékes összeget a következő számlaszámra utalhatja:

Radics Erika

Székhely: 2750 Nagykőrös Gulyás u. 10/a

Adószám: 72060038-1-33

Számlaszám: OTP Bank Zrt. 11773425-10420942-00000000

Kérjük, adja meg nevét a közlemény rovatban!

 

Elállás joga

A jelen ÁSZF alapján a www.kofferbutik.com weboldalon keresztül megrendelt termékek megvásárlásától a vevő nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A nyolc munkanapos határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezdődik. A vevőnek kell tudnia igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell. Ebből a célból kérjük, vegye figyelembe a szállítási feltételeknél írtakat.

A vevő írásban, emailben elküldött nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ÁSZF “Céginformációk” fejezetében rögzített email címre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés kódszámát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból Üzemeltető nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vevőre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

Elállás esetén a vevő köteles, a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásban, amelyben az ő részére kézbesítve lett), ajánlott küldeményként visszaküldeni Üzemeltető részére a kérdéses termékeket. A visszaküldés költségeit a vevő viseli. Elállás esetén a vevő a termékkel együtt a vonatkozó számlát is köteles Üzemeltető részére visszaküldeni.

Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül Üzemeltető a vevő által a részére kifizetett összeget visszatéríti a vevőnek, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. Üzemeltető jogosult levonni a visszatérítendő összegből a visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának értékét. Üzemeltető a szállítási költséget nem téríti vissza, illetve a visszatérítendő összeg után kamatot nem fizet.

A vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot egyedi termékek megrendelése esetén (lásd alább).

 

Egyedi termékek megrendelése

Lehetőség van arra, hogy e-mailben megküldött, esetleg telefonon egyeztetett szempontok (színek, méret) alapján egyedi kérésre készítsünk terméket a vevő részére. Ennek költsége minden esetben megbeszélés kérdése.

 

Szavatosság – Garancia

Amennyiben a honlapon megvásárolt termék már a vásárláskor hibás volt, és ez a hiba a vásárlást követően derül ki, úgy Üzemeltető köteles a vevő szavatossági igényét teljesíteni.

Üzemeltető csak akkor köteles a szavatossági igényt teljesíteni, ha a termék már a vásárláskor is hibás volt és ha a vásárló igazolja, hogy a terméket a webshoptól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ha a hiba a termék vásárlását követő 6 hónapon belül jelentkezik, akkor vélelmezni kell, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt, kivéve, ha Üzemeltető az ellenkezőjét bizonyítani tudja. Amennyiben a hiba a vásárlást követő 6 hónapon túl jelentkezik, úgy a vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt. Az Üzemeltető csak ebben az esetben köteles a szavatossági igényt teljesíteni. A szavatossági igényre és annak teljesítésére egyebekben a Polgári törvénykönyvnek a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. (Ennek összefoglalóját megtalálják a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján – http://www.nfh.hu/magyar/hasznos/szavatossag)

 

Panaszügyintézés helye, módja

Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/emailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg:

levélben: 2750 Nagykőrös Gulyás u. 10/a

e-mailben: kofferbutik@gmail.com

telefonon: 06 30 4763558 – munkanapon 9-17 óra között.

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adatot, beleértve a megrendelés kódszámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.

A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a vevő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.

Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával. Felügyeleti szerveink a következők:

megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége, visszaigazolás) az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;

jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági versenyhivatala, amennyiben a mulasztás a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas (bővebb információt a www.gvh.hu weboldalon talál);

elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság (bővebb információt a www.nhh.hu weboldalon talál);

a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;

az Általános Szerződési Feltételek tartalmának jogszerűségét az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi; bővebb információt a www.nfh.hu weboldalon talál.

A panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrizzük.

 

FELHASZNÁLÁS EGYÉB FELTÉTELEI

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a
weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. §
(1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi
programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata,
amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából
5
bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a Honlapra való
hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.
A jogtulajdonos: Radics Erika

Felelősség

A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Az Üzemeltető kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

A Megrendelő által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

A Megrendelő elfogadja, hogy a Honlap használata során a magyar jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve köteles eljárni.

Amennyiben a Megrendelő a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Üzemeltető felé. Ha az Üzemeltető a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Felek között a jelen ÁSZF alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Megrendelő törli magát a hírlevél listáról.

 

Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék az Üzemeltető tulajdonát képezi. Amennyiben a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Üzemeltető irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

Az Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására a Felhasználók Honlapon történő tájékoztatása mellett. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak.

 

Nagykőrös, 2018.10.24.

 

Adatkezelési irányelveinkről:

Az ügyfél- regisztrációkor megadott adatokat az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek azt át nem adjuk. Adatvédelmi elveink az 1992. évi LXIII. törvény és az 1998. évi VI. törvény figyelembevételével kerültek kialakításra.

Az adatkezelést Radics Erika (Üzemeltető) végzi

A weboldalunk címe: https://kofferbutik.com.

Székhely: 2750 Nagykőrös Gulyás u. 10/a

Adószám: 72060038-1-33

Az adatok törlését bármikor kérheted megadott elérhetőségeinken. (kofferbutik@gmail.com)

A jelen honlapon történő regisztrációval, feliratkozással, a feliratkozási feltételeinket elfogadod, azaz hozzájárulsz az adatbázisunkba való felvételhez, ill. elektronikus levelek fogadásához, melyek bizonyos esetekben reklámot is tartalmazhatnak. A feliratkozás bármikor, egyetlen kattintással megszüntethető, a leiratkozással neved és email címed törlődik adatbázisunkból.

Tárhelyünket a Tárhelypark Kft. (Székhely: 1122 Budapest Gaál J. út 24. Adószám: 23289903-2-43) szolgáltatja.

Adatvédelmi tájékoztatás

Radics Erika  (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban, valamint marketing célú tevékenység és tájékoztató jellegű hírlevél küldése céljából  kezeli a vásárlást folytató, az oldalon regisztráló és a hírlevélre feliratkozó Felhasználók személyes adatait. A megrendelések teljesítésének céljából és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítésének érdekében, valamint a fent említett tevékenységek (hírlevél küldése, marketing) céljából teszi ezt.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben tárolja.

A Felhasználók adatait az Adatkezelő az adatok törlésének kérése esetén azonnal eltávolítja az adatokat tartalmazó adatbázisból.

Az adatkezelő:

Név:                             Radics Erika

Székhely:                    2750 Nagykőrös Gulyás u. 10/a

Adószám:                     72060038-1-33

Email:                     kofferbutik@gmail.com

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

 Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

 Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

 A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználó rendelése, regisztrációja vagy/és hírlevélre való feliratkozás során hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre: a Vásárlók által a rendelés során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:

Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím.

Az adatgyűjtés megnevezése:

Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis – www.kofferbutik.com .  A webshopot

látogatók, a hírlevélre feliratkozók hírlevélben történő tájékoztatása újdonságokról,

akciókról, stb., valamint marketing célú adatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye –Radics Erika szállítmányozási munkatársai:

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft

Bejegyezve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft

Székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Cégjegyzék-szám: Cg. 13-09-111755

 

Név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042463

 

Továbbított adatok köre: Vásárló neve, telefonszáma, email címe, irányító száma, szállítási címe, csomagfelvételi címe és neve, bankszámlaszáma, futár részére küldött maximum 30 karakter terjedelmű üzenet.

Az adattovábbítás célja: termék szállítása, esetleges utánvéti díj beszedése.

A weboldalon hozzászóló felhasználókról információt gyűjtünk, mivel az oldal az Akismet anti-spam szolgáltatását használja. A gyűjtött információ függ a beállításoktól is, általában a hozzászóló IP címét, felhasználói ügynökét, a hivatkozó és weboldal URL-t tartalmazza (más információval együtt, amelyet a felhasználó közvetlenül megad, mint név, felhasználónév, e-mail cím és maga a hozzászólás).

A Vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél :

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

– személyes adatainak helyesbítését,

– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha a Vásárló korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az Adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a Vásárló erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a Vásárló kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a Vásárló nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.